Konec roku je vždy dobou osobního účtování. Hodnotíme sami sebe, jak byl pro nás právě končící rok úspěšný či neúspěšný. Věřím, že pro většinu z vás to bude účtování příjemné.

V každodenním shonu si ani neuvědomujeme, co všechno společně po celý rok podnikáme.

To, co máme na očích každý den, nám všem nějak zevšední a nenápadně uniká. Bereme všechno jako samozřejmost.

Dovolte mi při příležitosti blížícího se konce roku 2007, abych Vám všem, kteří jste se podíleli jakýmkoliv způsobem na dobrých výsledcích školy, poděkoval za celoroční práci.

Přeji Vám krásné a spokojené Vánoce, hodně dárků pod stromečkem, šťastné setkání v novém roce 2008.

Karel Knapp

PF 2008

Back To Top