V rámci preventivních programů se pro žáky 9. ročníku uskutečnila v prosinci beseda na téma sexuální výchova. Když se řekne sexuální výchova, lidé si představí hlavně sex. Ale toto téma je mnohem komplexnější. Zahrnuje např. také vztah k lidskému tělu, informace o pohlavních chorobách, o nebezpečí sexuálního násilí a seznámení se s platnými právními normami. Naši deváťáci se aktivně zapojili do průběhu besedy a vyhodnotili ji jako velmi zajímanou a přínosnou.

Sedmáci se také zúčastnili besedy, tentokrát na téma drogy. Diskutovali s odborníkem o legálních a nelegálních drogách. Rozdělili si omamné látky na lehké a tvrdé, hovořili o jejich účincích na organismus. Dozvěděli se, jak rychle na některých drogách vzniká závislost, čím jsou nebezpečné. Snad se tyto besedy neminou účinkem.

Back To Top