• Jana Mičaninová
  • Besedy
  • 153× přečteno

V úterý 4. 10. 2022 se zúčastnili žáci 6. tříd besedy s názvem Prevence kouření, kterou pořádal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Program primární prevence a podpory zdraví ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity byl zaměřený na rizika související s kouřením a motivaci k rozhodnutí nekouřit.

Na úvod měli žáci za úkol vyplnit vstupní dotazník, ve kterém zkusili odhadnout bez naučených znalostí odpovědi na otázky týkající se kouření a jeho vlivu na zdraví. V rámci besedy se střídalo několik aktivit, které byly doplněny přednáškami formou výkladu a prezentace. Jejich součástí byla skupinová práce, v níž žáci soutěžili o body. V první aktivitě musely skupiny uvést důvody, proč lidé kouří, jaké jsou negativní účinky na zdraví jedince, popř. jaké benefity mohou očekávat, když kouřit přestanou. V druhé aktivitě se žáci vyjadřovali k aktivnímu kouření, pasivnímu kouření a kouření z druhé ruky. Třetí byla zaměřena na složení cigarety, hádání lidských orgánů /jak dochází k jejich poškození/ a výpočet částky, kterou průměrný kuřák utratí za 30 let.

V závěru besedy se žáci znovu pustili do vyplňování dotazníku, tentokrát jeho výstupní části. Zde si ověřili, co se během předchozí hodiny naučili, co si zapamatovali. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit z nových znalostí, ale také drobný dárek v podobě skákací kuličky.

Foto a text Jana Mičaninová

Back To Top