Po projednání se zřizovatelem školy bude na dobu hlavních prázdnin v době od 1. července do pátku 20. srpna 2010 přerušen provoz školní družiny. Přihlášení žáci mohou zahájit docházku ve školním roce 2010/2011 od pondělí 23. srpna.  Bližší informace podá paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail: marie.kulichova@zsma.cz).  K docházce (do naplnění kapacity ŠD – maximálně 90 zapsaných dětí) budou přednostně přijímány děti nejmladší, dojíždějící a děti s oběma zaměstnanými rodiči.  Zohledněny mohou být i jiné závažné důvody.

Back To Top