V pátek 12. prosince 2008 přijeli na krátkou návštěvu studenti z Publicznego Gimnazija w Komprachcicach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Společně s žáky druhého stupně sledovali hodinový kulturní program s vánoční tématikou. Následně se hosté z Polska vydali na návštěvu místního kostela. Provázel je pan Mgr. Marcel Jedelský, vyučující náboženství na naší škole.

Back To Top