Přijetí vycházejících žáků vedením města na konci června v obřadní síni městského úřadu připomnělo všem školákům, že se blíží prázdniny.

Paní místostarostka ing. Jitka Hanusová…

Paní místostarostka ve středu 26. června 2013 přivítala v krásných prostorách určených k setkáním při významných příležitostech 48 deváťáků a 2 osmáky.

Představuje se 9. A

Třídní 9. A paní učitelka Věra Mertová a třídní 9. B paní učitelka Hana Macková každého z nich před slavnostním projevem ing. Jitky Hanusové představily.

Představuje se 9. B…

Nezapomněly sdělit, čím se zapsali do povědomí učitelů, spolužáků a v mnoha případech i občanů našeho města. Každý dostal pamětní list.

Poděkování od rodičů…

Velkou radost paní učitelce Haně Mackové, která po 40 letech výborné práce ve prospěch dětí odchází do důchodu, i řediteli školy, udělaly květiny předané maminkami Dana Weisse a Martina Glejtka.

Zapisuje se Dan…

Na závěr příjemného setkání se všichni zúčastnění zapsali do pamětní knihy a deváťáci se již bez trémy vydali oficiální rozloučení se základní školou ukončit do restaurace pana Lubomíra Volfa, kde pro ně SRPDŠ při ZŠ, vedené paní Miluší Kaletovou, zajistilo výborný oběd.

Foto-video (můžete zhlédnout v TKR, další na webu města) Vladislav Hlaváček, 
Text Karel Knapp
Foto-video ze závěrečného rozloučení vycházejících se spolužáky dne 27. června ZDE

Back To Top