Od setkání vycházejících žáků s paní místostarostkou ing. Jitkou Hanusovou na městském úřadě uplynul právě dnes týden. Všichni učitelé, žáci, řada rodičů i kamarádů sedících v tělocvičně v úterý 29. června 2010 nadšeným potleskem odměnili dvouhodinový závěrečný program deváťáků. 

Jedna z devátých tříd na městském úřadě …

Kdo právě nevystupoval, připravoval občerstvení, doprovázel učitele k mikrofonu, rozdával květiny. Všechno mělo spád. Poslední podání rukou. Ve středu 30. června vykročení na novou cestu s posledním vysvědčením z naší školy.
Neloučili se jen vycházející žáci.

Poděkování básničkami za celoživotní práci ve školství …

Do důchodu odešly po mnoha letech obětavé práce ve prospěch nás všech paní učitelky Eva Rusinská a Marie Klimešová a z kuchyně paní Anna Křištofová. Ze školy po roce úspěšného působení odchází i paní učitelka Jana Zapletalová.  Čas se zastavit nedá. A tak nezbývá nic jiného, než všem odcházejícím žákům i pracovnicím školy popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Poděkování za odvedenou práci patří i paní učitelce Janě Zapletalové …

Atmosféru posledních školních dnů roku 2009/2010 si můžete připomenout. Stačí se podívat na několik časově neseřazených fotografií, které pro vás pořídili Milan Pokorný, Michal Adámek, Karel Knapp a Lucka Zavadilová. Pokud budete hledat fotky ze závěrečného programu vycházejících, budete tentokrát hledat marně. Zapomněli si zajistit fotografa. Škoda.  Na srazech po dvaceti, třiceti a více letech by se jim s úsměvem lépe vzpomínalo na léta strávená na albrechtické základce.

Milá paní učitelko …

Školní rok 2010/2011 zahájíme ve středu 1. září v 7.45.  Přivítáme mezi sebou také nové paní učitelky Renátu Doležalovou a Nelu Čtvrtníčkovou. Obě budou vyučovat především jazyk český, anglický a německý.

Krásné prázdniny a hodně štěstí všem přeje Karel Knapp

Back To Top