Partnerské město Města Albrechtic, polské Komprachtice u Opole, získalo z programu Euroregionu Praděd finanční prostředky na vzájemnou spolupráci mezi ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál a Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Paní místostarostka ing. Jitka Hanusová podepsala projekt  za MěÚ Město Albrechtice ...

Za Město Město Albrechtice garantuje podporu pro účast albrechtických žáků v projektu, zajištěním finančních prostředků na úhradů nákladů za dopravu do Komprachtic, paní místostarostka ing. Jitka Hanusová. Navázání intenzivní spolupráce mezi školami předcházela společná jednání zástupců obcí, ředitelů obou škol i koordinátorů projektu v srpnu v Městě Albrechticích a v září 2008 v Komprachticích.

Pohled na sportovní areál  Lycea Komprachtice ...

Ve středu 1. října vyrazí autobusem třicet pět žáků z Města Albrechtic pod vedením pana učitele Michala Adámka za přítomnosti paní mistostarostky ing. Jitky Hanusové a ředitele školy Karla Knappa do polských Glucholaz.

Součástí slavnostního zahájení výměnných pobytů dětí z obou škol při sportovních, kulturních i výukových aktivitách bude první společný turistický výšlap. Podrobný rozpis plánovaných akcí na školní rok 2008/2009 zveřejníme v nejbližší době.

Foto a text Karel Knapp

 

Back To Top