S jednodenním předstihem přišla za zřizovatele všem pedagogickým pracovníkům ve středu 27. března 2013 ke Dni učitelů popřát do školy paní ing. Jitka Hanusová. Řadu z nich přímo ve škole nezastihla. Byli s dětmi bruslit, na plaveckém výcviku, na vycházce.

V tělocvičně s dětmi právě byla p. učitelka Zdeňka Závodná…

Kdo právě nebyl ve třídě, ve sborovně či v kabinetě, obdržel květinu jako výraz poděkování za celoroční práci s dětmi dodatečně. Paní místostarostka nezapomněla navštívit ani nestora albrechtického školství, pana Josefa Matouška, který v současné době pobývá v albrechtické nemocnici.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top