Pokud patříte mezi fandy historie, kteří si rádi prostřednictvím fotoaparátů a kamer zaznamenávají změny ve svém bydlišti či okolí, vezměte své náčiníčko a vyrazte. Máte jednu z posledních příležitostí zaznamenat současný vzhled střechy historické budovy školy.

Začínají se práce na půdní vestavbě. Jejich součástí je i výměna poškozených krovů, oprava bednění, zabudování střešních oken a položení nové krytiny. Firma Ingenia pana ing. Romana Václavíka v součinnosti se smluvními partnery započala práce 16 . listopadu 2008, v týdenním předstihu proti datu uvedeném v dodavatelské smlouvě.

Stavební prostor je viditelně označený a vstup do něj je z bezpečnostních důvodů všem žákům školy zakázán stejně jako všem dalším na stavbě nepracujícím osobám. Do července 2009 bude uzavřen také průchozí chodník ve školním dvoře. O postupu prací budeme průběžně informovat.

Foto a text Karel Knapp

Vzhůru k výšinám ...

Back To Top