„Učila jsem, Aničko, Tvou maminku, ale i Tvého dědečka!“ Těmito slovy
zahájila besedu o historii, ale i současnosti našeho města bývalá učitelka
naší školy p. Františka Tkadlečková.

Pozorní žáci 4. B třídy se seznámili s minulostí významných budov … Ve sklepení bývalé knihovny byla šatlava, v dnešní zemědělské škole zase polepšovna pro zlobivé kluky …

Učila jsem

Upoutalo také vyprávění místních pověstí např. O vodnících v Opavici, O
loupežnících na Žárech, O hradu na Burkvízu.

Vyjdeme si na vycházku po městě, přečteme si další pověsti o
Albrechticích i místních částech, podíváme se do čističky odpadních
vod,zajdeme na exkurzi do knihovny,uskutečníme výšlap do okolní přírody a
nakonec si naše město namalujeme ve výtvarné výchově.

Foto a text 4. B a třídní učitelka.

Back To Top