Dne 5. března 2003 se uskutečnilo v Bruntále okresní kolo Chemické olympiády. Jan Košulič získal 2. místo a postupuje do krajského kola v Ostravě. Naše blahopřání patří nejen Honzovi, ale i paní uč. Věře Mertové, která jej na soutěž připravila.

Back To Top