Předposlední školní den se tělocvičnou Základní školy v Městě Albrechticích linula nostalgická melodie známá z televizního pořadu Pošta pro tebe. Žáci devátých tříd se nechali inspirovat pro své závěrečné vystoupení. Chtěli se netradičním způsobem podělit o své zážitky ze školních lavic, pobavit své mladší kamarády žákovskými perličkami a samozřejmě poděkovat svým učitelům za trpělivost.

Sundáme sluchátka ...

Ukázali všem, že práce s kamerou je pro ně hračka, Veronika Vacková se skvěle zhostila střihu všech záznamů a spousta žáků překvapila své učitele komentátorskými dovednostmi. Takže jim přejeme hodně štěstí a děkujeme za milé a důstojné rozloučení, hodné absolventa naší školy.

Text Magdaléna Handlířová, foto Karel Knapp.

Back To Top