Fotbalové hřiště v Hynčicích se těší spolu s pořadateli na všechny děti a žáky ze škol v Městě Albrechticích i na dospěláky ze širokého okolí. Na pátek 26. června 2009 jsou od 16 hodin připraveny soutěže o ceny, opékání špekáčků a další bohatý program. Pro odpovídající věkovou skupinu je organizátory zábavného odpoledne z MO ČSSD Město Albrechtice od 20 hodin zajištěna diskotéka. Vstup zdarma.

Back To Top