Ve čtvrtek 21. března 2013 v 15 hodin se rodina, přátelé a spolupracovníci naposledy v albrechtickém kostele rozloučí s manžely Danou a Ondřejem Maršálskými. V našem městě snad není člověka, kterého by zpráva o jejich tragickém úmrtí nezasáhla. Těžko hledat slova útěchy pro jejich nejbližší. Těžko hledat slova povzbuzení pro jejich spolupracovníky z firmy.

Dvěma lidem, kteří stále mysleli víc na druhé než na sebe, už nebude nikdy dopřáno radovat se z každodenního života se vším, co k němu patří. Byli patrioty osoblažského regionu, našeho města. Kdykoliv měli možnost, podporovali finančně i materiálně aktivity ve prospěch dětí. Nic se bohužel nedá vrátit. Zůstanou jen vzpomínky. Ale jen ty nejlepší. Čest jejich památce.

Karel Knapp

Back To Top