skip to Main Content

Pracovníci školy a SRPDŠ při ZŠ ve spolupráci se členy školské rady pořádají v sobotu 5. února 2011 V. společenský ples. Slavnostní zahájení v tělocvičně je připraveno na 20 hodin. Hraje BT NOVA. Veškerý zisk z akce bude příjmem do pokladny rodičovského sdružení stejně, jak tomu bylo po plese minulém. Předprodej slosovatelných vstupenek od 10. ledna 2011 v kanceláři školy u paní Jany Muroňové (telefon 777 719 363, 554 652 241, e-mail: jana.muronova@zsma.cz)

Back To Top