Od srpna 2008 do března 2009 byly trávníky a cesty přilehlé k budovám školy opakovaně rozkopávány. Nepomáhalo ani časté čištění kanalizace pracovníky místních služeb, ani obětavá a nezištná pomoc členů sboru dobrovolných hasičů z Města Albrechtic. Poruchy průchodnosti potrubí zaviněné malým spádem potrubí a jeho zlomy znepříjemňovaly každodenní provoz školy.

O průběh opravy kanalizace se zajímal také pan starosta ...

Proto nezbývalo nic jiného, než vlastními aktivitami a zejména díky finančním prostředkům přiděleným do rozpočtu školy zřizovatelem zajistit zásadní opravu všech venkovních kanalizačních přípojek. Původní záměr provést vše již v době loňských prázdnin nebylo možné uskutečnit. Bránily tomu práce na zateplování fasády hlavní budovy školy.

23.3.2009 - Částečně se upravuje terén ...

V blízké době bude zahájena rozsáhlá oprava hlavního vodovodního řadu propojující všechny části školy od jídelny až po tělocvičnu včetně opravy napojení požárních hydrantů, propojení kanalizace mezi nově budovanými učebnami na půdě historické budovy školy a sběrnými jímkami v jejím suterénu.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top