Finančním částkou ve výši 2 000 Kč získanou prodejem 100 ks samolepek v hodnotě 20 Kč se připojila řada žáků a pracovníků naší školy k charitativní sbírce povolené Magistrátem hl. m. Prahy a organizované sdružením „Pesos o.s.“ Získané prostředky jsou určeny opuštěným a handicapovaným zvířatům a zároveň na výcvik asistenčních a vodících psů. Dále na pomoc organizacím, které o opuštěná zvířata pečují. Děkujeme všem, kteří se ke sbírce připojili, především p. učitelkám Haně Mackové a Zdence Závodné za zajištění jejího úspěšného průběhu.

Back To Top