Policisté z místního oddělení v Městě Albrechticích nás navštívili dopoledne ve středu 9. února 2011. Hlavním tématem besedy pro žáky osmých a devátých tříd byla trestní odpovědnost mladistvých. A co šlo především?

Povídali jsme si o rozdílu mezi trestným činem a přestupkem, hovořili o návykových látkách a jejich podílu na dopravních nehodách. Dále jsme diskutovali o rizicích při jízdě na motorkách a kolech. Na závěr besedy odpovídali policisté na naše anonymní dotazy.

Nejvíc z nich se týkalo situací, které známe z akčních filmů – vyšetřování vražd, ohledávání místa činu, výcviku policistů. Nakonec jsme se dozvěděli několik důležitých informací, týkajících se potřebného vzdělání pro tuto práci. Beseda nás zaujala a líbila se nám.

Foto Anežka Synková, text Pavlína Kostelníková a Anežka Synková

Back To Top