Stalo se již tradicí, že ke konci kalendářního roku k nám na základní školu zavítají policisté z místního oddělení Města Albrechtic. Na besedu se žáky 3. a 4. ročníků přišli tento čtvrtek 4. prosince 2008. Seznamovali žáky s nejrůznějšími zajímavými situacemi ze své profese. Upozornili děti na správné dodržování bezpečnosti na silnici. A poté se rozvinula beseda k otázkám, které si děti pro policisty připravily.

Nikomu nechyběla dobrá nálada ...

Žáci měli možnost prohlédnout si některé donucovací prostředky, vybavení policistů a někteří odvážní si vyzkoušeli i ochranné vesty. Ani letos nezapomněli naši hosté upozornit děti na nebezpečnou manipulaci s pyrotechnikou, zvláště nyní, koncem kalendářního roku, u dětí tak oblíbenou.

Chtěla bych se zeptat ...

Při odchodu si žáci odnášeli zajímavé informační letáky, které jim připomenou tento den. Na další návštěvu si starší žáci školy z 5. a 6. ročníků počkají ještě týden, do 11. prosince 2008, kdy se s místními policisty zúčastní besedy i jejich kolegové z Polska.

Poslední setkání se uskuteční 18. 12. 2008 pro nejstarší žáky 7. – 9. ročníků. Doufáme, že si každý odnese nejen zajímavou vzpomínku, ale bude pamatovat na dobře míněná vážná upozornění našich policistů. Děkujeme všem zúčastněným z našeho policejního oddělení za jejich spolupráci a doufáme, že nebyla poslední.

Foto Erika Kynická a Karel Knapp, text Jana Michková

Back To Top