Pokyny žákům přihlášeným ke skupinovým konzultacím od 8. června 2020. Čtyři vyučovací hodiny zajistí vyučující českého jazyka, matematiky, angličtiny, třídní učitel/ka (třídnická hodina) a případně další vyučující dle potřeby.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení uvedené v příloze.

Termíny a časy konzultací.

  1. ročník pondělí – 8. a 15. června 2020 vstup hlavním vchodem 7.50, konec vyučování 11.15, učebna 9. B
  2. ročník úterý – 9. a 16. června 2020 vstup hlavním vchodem 7.50, konec vyučování 11.15, učebna 9. B
  3. ročník středa – 10. a 17. června 2020 vstup hlavním vchodem 7.50, konec vyučování 11.15, učebna 9. B
  4. ročník čtvrtek – 11. a 18. června 2020 vstup hlavním vchodem 7.50, konec vyučování 11.15, učebna 9. B

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Žáci si přinesou 2 roušky a sáček na odkládání roušky, svačinu, pití, psací potřeby, učebnice a sešity.

Čestné prohlášení ZDE.

 

Back To Top