Pokyny k prezenční výuce od 25. května 2020 byly rodičům zaslány prostřednictvím Edupage ( jméno paní učitelky, paní vychovatelky, nástupy do školy, vchody, učebny). Některé z nich znovu připomínáme.

Při příchodu 25. května 2020 žáci odevzdají třídní učitelce čestné prohlášení (musí být originál), bude jim změřena teplota, desinfikují si ruce. V případě, že 25. 5. 2020 před školou žák čestné prohlášení neodevzdá, nebude do školy vpuštěn a rodiče budou o situaci neprodleně telefonicky informováni.

Zákonným zástupcům je do školy vstup zakázán, mohou děti doprovázet ke škole a po skončení výuky na děti čekat před školou.

Do školy posílejte jen zdravé děti (bez příznaků kašle, rýmy, teploty…). Pokud by žák v době vyučování vykazoval známky nemoci, budou rodiče okamžitě informování, aby si dítě vyzvedli. V případě jakéhokoliv onemocnění vašeho dítěte doporučujeme konzultovat případný návrat do školy s dětským lékařem.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Dezinfekce je pro žáky připravena v každé třídě, na toaletách, ve školní jídelně a v dalších prostorách školy, kde se budou žáci pohybovat.

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Žáci si přinesou 2 roušky a sáček na odkládání roušky, svačinu, pití, pouzdro, učebnice a sešity.

Žáci přihlášení jen na výuku bez oběda odcházejí po vyučování v 11.30 hodin domů.

Žáci přihlášení na obědy ve školní jídelně se budou střídat v časových intervalech a po obědě odejdou sami domů.

Po obědě budou v kmenových třídách pro přihlášené děti v odpoledním bloku zajištěny volnočasové aktivity, nejpozději do 16 hodin. Rodiče těchto dětí musí napsat zprávu, kdy a jak dítě bude odcházet domů.

Pedagogové budou vést evidenci účasti žáků. O nepřítomnosti žáka ve škole a důvodech nepřítomnosti informuje neprodleně zákonný zástupce třídního učitele (telefonicky, emailem).

Čestné prohlášení ZDE.

Back To Top