Po půl roce pravidelného tréninku se už mohou děvčata z kroužku aerobiku pochlubit celou řadou nových kroků, které se jim daří vázat do krátkých sestav. Ačkoli větší část cvičenek jsou prvňačky, daří se jim pohyb spojit s daným rytmem hudby, což pro ně bylo v počátcích velmi nesnadné. Starší děvčata se snaží být vždy nápomocna, aby byly případné nedostatky včas vyladěny.

Pokud dívky neopustí dosavadní elán, předvedou některou ze sestav na slavnosti v Dívčím Hradě a  koncem května se utkají ve školním kole soutěže o nejlepší cvičenku v aerobiku.

Video Karel Knapp, text Alena Václavíková

Back To Top