Ani letos si skřítek Pěšinka nedal pokoj a svůj tajný poklad obsahující nejrůznější laskominy znovu pečlivě schoval. Děti ze školní družiny, které jej toužily objevit, se tak musely v pondělí 18. června vydat na strastiplnou výpravu za jeho nalezením.

Plníme různé úkoly…

Cesta to opravdu nebyla jednoduchá: děti plnily úkoly, odpovídaly na záludné otázky a jen správné odpovědi jim ukázaly směr, jakým se vydat. Každý, kdo našel obálku s úkolem, byl na konci hry odměněn truhličkou plnou čokoládových zlaťáků. Jak se následně ukázalo, skřítek Pěšinka, jemuž pomáhalo osm rampelníků ze školní družiny, ukryl svůj poklad v parku.

Poklad je nalezen…

Tam jej úspěšně našla Karolína Pannová, která se ochotně rozdělila s ostatními kamarády o všechny sladkosti. Na závěr nezbývá než dodat, že cesty za pokladem se mohou děti zúčastnit také následující rok. Nechejme se překvapit, kdo bude úspěšným nálezcem příště…

Foto Marie Kulichová a Denis Václavík, text Alena Honajzerová

Back To Top