Pracovníci SOŠ v Městě Albrechticích srdečně zvou všechny zaměstnance, žáky ZŠ Město Albrechtice a jejich rodiče na tradiční podzimní výstavu ovoce a zeleniny, která se bude konat ve dnech 3.-4.10. 2005 v prostorách pracoviště praktického vyučování oboru „Zahradník“ na ulici Celní 24 (u viaduktu) v době od 7.00 do 14.00 hodin.
Pokud má kdokoliv zájem o vystavení vlastních výpěstků, odevzdejte je 29.9. a 30.9.2005 přímo na pracovišti praktického vyučování na ulici Celní (v době od 6.30 do 14.00), paní Kateřině Vrbové v prodejně květin (v době od 14.00 do 17.00) nebo v kanceláři p. Dostálové (budova SOŠ v době od 6.30 do 15.30). Výpěstky ovoce a zeleniny musí být označeny jménem vystavovatele a názvem odrůdy ovoce či zeleniny, pokud jej vystavovatel zná. (Lenka Metzlová, řed. SOŠ M. Albrechtice)

Back To Top