Mgr. Lenka Špirudová, proděkanka LF UP Olomouc, vyslovila poděkování učitelkám R. Žlebčíkové, D. Vopelkové a Z. Závodné a zejména těm žákům naší školy, kteří vytvořili zajímavé a poutavé výtvarné práce pro potřeby vernisáže s názvem Zdravotní sestry očima dětí. Vystavené práce věnovali žáci pořadatelům, kteří je využijí k výzdobě Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence na Lékařské fakultě UP v Olomouci.

Back To Top