Snad nemáme na škole žáky, s výjimkou těch nejmenších, kteří by nevěděli, co znamená zkratka ZAV. Kdo je Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková. Stejně tak tomu je i se jménem naší paní učitelky Taťány Kurečkové. Uběhlo deset let, kdy jsme na škole zavedli výuku kvalifikovaného psaní na klávesnici počítače a nejméně osm let se této činnosti naplno věnuje také jmenovaná paní učitelka.

Ing. Jitka Hanusová děkuje a blahopřeje paní uč. Taťáně Kurečkové

Nutno dodat, že víc než úspěšně. Svědčí o tom opakované vynikající výsledky jejich svěřenců na regionálních, krajských a celostátních soutěžích. Nesmíme zapomenout ani na výborné výsledky našich žáků na mistrovstvích světa v Římě, Vídni, Praze a Pekingu. V tento okamžik nemá smysl zabíhat do podrobností. Desátému výročí zavedení výuky psaní na naší škole metodou ZAV a k dosaženým výsledkům se ještě určitě v nejbližší době vrátíme.

Přátelské posezení

Právě dnes ale šlo o něco jiného. Do školy přišla paní mistostarostka ing. Jitka Hanusová. Poděkovala paní učitelce Táni Kurečkové za velký podíl na organizaci Mistrovství České republiky ve zpracování textů, jehož byla naše škola v minulém školním roce ve spolupráci s INTERINFEM spolupořadatelem. Přitom vzpomněla i jejího významného životního jubilea a pogratulovala jí jménem zřizovatele. Přidala se tak ke všem zaměstnancům školy.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top