termín k jejich odevzdání se blíží. Letos poprvé dostanou vycházející žáci k pololetnímu vysvědčení výstupní hodnocení, které se bude posílat jako součást přihlášky. K obsahu hodnocení se mohou zákonní zástupci písemně vyjádřit. Toto vyjádření bude také přiloženo k přihlášce.
Přihlášky odevzdejte k předběžné kontrole (úplnost a správnost vyplnění) výchovné-kariérní poradkyni do 15. února 2006. Konečný termín pro podání je 28. únor 2006. (Radka Žlebčíková, VP)

Back To Top