se vydaly děti v úterý 17. ledna 2006 z 1. A a 1. B pod vedení třídních učitelek Regíny Hajné a  Zdenky Závodné. Zimní vycházka byla spojená s hrami na sněhu a plněním řady zábavných úkolů.

Back To Top