Dne 28. května 2008 jsme se dozvěděli, že Albrechticemi proběhl kůň Zlatohřívák a nechal někde pro děti ukrytý poklad. Družina se proto rozhodla, že ještě ten den poklad vypátrá.

Netrvalo dlouho a zjistilo se, že stopy koně vedou směrem na Žáry.

Cestou děti plnily různé úkoly, které hravě zvládly. Po dosažení cíle se všichni rozběhli a hledali ukrytý poklad. Jakmile ho našli, zjistili, že je plný sladkých odměn

Foto a text Marie Kulichová, ved. vychovatelka

Musíme se podělit spravedlivě ...

Back To Top