Ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021 proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví plošné screeningové testování žáků na COVID. Testování proběhne na podobném principu, jako v září. Žáci v pondělí na začátku první vyučovací hodiny obdrží testovací sady a otestují se samoodběrem.

Z testování jsou vyjmuti:

1. žáci s dokončeným očkováním proti COVIDu (nejméně 14 dní od ukončeného očkování)
2. žáci s doloženým prodělaným Covidem (ne starším než 180 dnů)

Díky spolupráci s laboratoří Aeskulab škola nabízí možnost nechat otestovat i očkované žáky metodou PCR.

Žáci, kteří se ocitnou v karanténě, mají možnost zkrátit karanténu otestováním se PCR testem u vchodu do tělocvičny naší školy, k čemuž vždy obdrží informace na EduPage.

Platná hygienická opatření školy:

– pravidelná dezinfekce a mytí rukou
– ochrana dýchacích cest ve společných prostorách (šatny, chodby, WC)
– pravidelné větrání tříd

Žák nesmí do školy pokud:

– má příznaky infekčního onemocnění (např. teplotu nad 37 st. Celsia, kašel, rýmu, bolesti v krku, dušnost, ztrátu chuti a čichu apod.)
– zákonní zástupci žáka s příznaky infekčního onemocnění jej neposílají do školy, ale neprodleně kontaktují lékaře

Back To Top