skip to Main Content

Deset týdnů uteklo jako voda, kurz taneční výchovy skončil a na tanečníky čekala slibovaná a také obávaná třešnička na dortu- závěrečný ples. Přípravy byly hektické. Bylo třeba dopilovat kroky, nakoupit šaty, košile a kravaty, vytvořit a roznést pozvánky rodinným příslušníkům i učitelům. Ti ovšem také nezaháleli. Sbírali, balili a nakupovali ceny do tomboly, objednávali občerstvení, chystali výzdobu. Zkrátka a dobře, všichni jsme měli spoustu práce.

Poslední lekce, příprava na plesík….

A to jsme ještě netušili, jaké chystá paní ředitelka překvapení. Požádala totiž porotce z pořadu StarDance pana Zdeňka Chlopčíka o pozdrav a vyhlášení nejlepších tanečníků. Ten se na její email ozval, měl však podmínku. Chtěl vidět děti v akci. Museli jsme poprosit bývalého pana ředitele Karla Knappa o natočení videa z  taneční hodiny i z „přestávkového“ trénování, toto video pan Chlopčík zhlédl a na oplátku nám poslal videozdravici. Ale nepředbíhejme.

V pátek 6. prosince v 17.00 to vypuklo. Všech třicet čtyři tanečníků a zhruba sto čtyřicet hostů usedlo do slavnostně vyzdobeného sálu velké tělocvičny a šlo se tančit. Děti předvedly všechny tance, které se naučily. Zasoutěžily si v nápaditých tanečních disciplínách, za které byli ti největší šťastlivci odměněni vykrajovaným jablíčkem z dílny našeho báječného pana školníka. Samozřejmě si všichni kluci i děvčata zatančili se svými rodiči.

Nakonec si vyslechli pana Chlopčíka, který po zásluze vyhlásil nejlepšími tanečníky všechny zúčastněné. A konečně děti poděkovaly manželům Hajným za čas, trpělivost a ochotu, se kterou se jim ty předcházející týdny věnovali. Následovala bohatá tombola a poté volná zábava, tu si užili zejména naši mladí tanečníci.

A mně nezbývá než také srdečně poděkovat naší paní ředitelce a jejímu manželovi za úžasný večer, rodičům, učitelům, panu školníkovi a místním podnikatelům za příspěvky do tomboly (seznam viz příloha), paní Dlouhé za dobroty na stoly, panu Mlčouškovi za vánoční větvičky a všem svým kolegům a kolegyním, kteří pomohli s výzdobou sálu a se zajištěním hladkého průběhu celého plesu. Snad mluvím za všechny, když řeknu, že byl nezapomenutelný.

Foto Lubomír Grček, text Renata Doležalová

Back To Top