Tak se na mě, mami, tati, přijďte ve středu 25. listopadu od 8 do 11 hodin podívat. Na poslední lekci plavání zveme své rodiče. Budete překvapeni, co jsme se za pět výukových lekcí naučili. Vstup do bufetu je možný jen přes šatnu. Na vaši návštěvu se těší i třídní učitelky 2. A, B a 4. A.

Back To Top