Po dlouhé době naše družina znovu vyrazila na cestu za pokladem. Jednalo se o poklad starých Vikingů. Ve čtvrtek 12. května 2022 si cestu pro naše děti z družiny připravili praktikanti z pedagogické školy v Krnově. Vydali jsme se hledat poklad od školy směrem ke koupališti ulicí Pod Hůrkou. Děti následovaly fáborky a šipky, které je vedly k pokladu. Na cestě měly dva druhy fáborků, žlutý ukazoval směr cesty a červený znázorňoval stanoviště s úkoly, které musely nejdříve najít ukryté v obálce

Paní vychovatelky po příchodu do školy nalezly láhev s dopisem ve svém oddělení. Společně si s dětmi dopisy přečetli. Z dopisu se dozvěděli, že piráti z Astry potřebují pomoc s hledáním pokladu. Jenže nalézt poklad nebylo jednoduché. Po cestě na ně byly připravené pasti, které musely překonat, aby se k pokladu dostaly. Děti žádné pasti nepodlehly. Dostaly se k pirátům z Astry, které musely vysvobodit.

Po vysvobození jim piráti dali pomocné indície, které byly ukryté v šifrách. Každé oddělení vyluštilo svou šifru. Poté všichni spojili své síly a našli zakopaný poklad. Dětem byla odměna spravedlivě rozdělena. Po dojezení sladkostí jsme se vydali zpět do svých oddělení. Děti, paní vychovatelky i praktikanti si z tohoto dne odnesli spoustu zážitků.

Text Adéla Dlouhá, Simona Fizková, Markéta Veselá, foto a video paní vychovatelky

Back To Top