Zpíváte rádi? Přijďte za námi ve čtvrtek do sboru. Pro vyšší stupeň jsou vyhrazeny vždy čtvrtky v lichých týdnech. První hodina tedy bude 9. října 2014. Sejdeme se vždy v hudebně od 14.00 do 14.45. Sbor pro nižší stupeň bude potom v týdnech sudých (první hodina 16. 10.). Bližší informace u p. uč. Veroniky Glötzerové.

Back To Top