Orlová přivítala ve dnech 21. až 22. března 2012 účastníky krajského kola soutěže základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje ve hře na dechové nástroje.

Petra Kociánová – 1. místo za hru na zobcovou flétnu…

Mezi nimi také rezprezentanty ZUŠ Město Albrechtice Norberta Jedelského, Pavla Hanuse, Kateřinu Kaštovskou a Petru Kociánovou. Pavel a Norbert získali shodně 3. místa za hru na trubku.

Norbert Jedelský – 3. místo za hru na trubku…

Kateřina Kaštovská, jediná ze jmenovaných není zároveň také naší žákyní, převzala za hru na zobcovou flétnu čestné uznání.

Pavel Hanus – 3. místo za hru na trubku…

Nejvyššího ocenění dosáhla ziskem prvního místa rovněž ve hře na zobcovou flétnu Petra Kociánová.

Kateřina Kaštovská – „Čestné uznání“ za hru na zobcovou flétnu…

Všem jmenovaným jako žákům místně příslušné a s námi spolupracující umělecké školy blahopřejeme a přejeme všem jejím žákům hodně dalších úspěchů.

Foto Jana Kociánová

Back To Top