Řídící výbor Operačního programu životní prostředí doporučil ke schválení 434 projektů
ve třetí výzvě (OPŽP), prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie ze 681 podaných žádostí, které stvrdil 14. května 2008 svým podpisem ministr životního prostředí Martin Bursík. Jedná se o projekty na zateplení škol.

Nová budova školy ...

Náš zřizovatel Město Město Albrechtice se zařadil mezi úspěšné žadatele a získal finance na stavební a technické úpravy budovy školy pod projektovým označením Realizace úspor energie – ZŠ Město Albrechtice o celkovém nákladu 6 257 606 Kč při uznatelných nákladech ve výši 5 169 606 Kč. Bližší informace o všech schválených projektech se můžete dočíst na stránkách www.opzp.cz.

Situace nasvědčuje tomu, že výměna oken a venkovních dveří včetně zateplení fasády na budově „nové“ školy bude zahájena na počátku letošních letních prázdnin.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top