Patříme mezi 400 základních škol, které po prvním kole schvalovacího řízení výzvy č. 21, podpory 1.4 k projektu EU peníze školám obdrží dotaci.  Obohatíme rozpočet školy na 30 měsíců od počátku realizace projektu k 1. září 2010 o celkovou částku 1 830 311 Kč. Finance jsou určeny na nákup učebních pomůcek a ohodnocení učitelů, kteří se od září 2010 v návaznosti na inovaci školního vzdělávacího programu “Cesta“ pod pracovním názvem „Lepší budoucnost“ aktivně zapojí do zkvalitňování výuky na škole.

Back To Top