získali od třídních učitelek Jitky Hlaváčkové a Zdeňky Závodné rodiče budoucích prvňáčků na schůzce 11. června 2015. Občasník č. 5 obsahuje doporučení, rady i informace o tom, jaké školní potřeby budou děti potřebovat, jaké vybavení získají zdarma ze školy a co je nutné zakoupit. Jak pokračovat v nenásilné přípravě dětí na školní docházku, co by budoucí prvňáčci měli umět sami zvládnout do doby, než se stanou pravými školáky. Rady, užitečné odkazy a doporučení najdete zde.

Back To Top