Blahopřejeme paní Věře Kolarovčekové. Na konci měsíce června úspěšně složila zkoušky na Střední škole zemědělství a služeb v Městě Albrechticích a k původní profesi prodavačky ještě získala výuční list v oboru „Kuchař číšník pro pohostinství“. Za odměnu získala od vedení školy a všech spolupracovnic ze školní jídelny „Řád vařečky dřevěné“.

Back To Top