Paní Jana Kučová patří k těm bývalým žákům, kteří nelitují svých finančních prostředků a pravidelně přispívají do pokladny Sdružení rodičů, dětí a přátel při naší škole. V minulých letech jsme například za její darované finance zakoupili turistickou navigaci Garmin v hodnotě přes 12 000 Kč.

Na sklonku předcházejícího kalendářního roku jsme se se sponzorkou dohodli na nákupu zdravotnického materiálu.  Zatím jsme z darované částky ve výši 10 000 korun zakoupili tři kusy lékárniček v hodnotě téměř 4 000 Kč. Další nákupy zdravotnického materiálu plánujeme.

Vše bude v případě vzniku nějakého úrazu využito například při výletech dětí v závěru školního roku (všichni pracovníci školy byli v srpnu 2010 proškoleni v kurzu první pomoci). A co je jisté? Jedna z moderně vybavených lékárniček se s žáky devátých tříd na počátku června podívá do Rakouska.  Držme palce, aby její obsah dlouho nikdo nepotřeboval. Paní Kučové za opakovaně poskytnuté peníze moc děkujeme.

Foto Erika Kynická, text Karel Knapp

Back To Top