skip to Main Content

25. října oslaví kulaté narozeniny pan učitel
Jaroslav Hrubý.
Téměř třináct let se bez ohledu na vlastní
čas věnuje dětem albrechtického regionu.
Nejdříve jako učitel soukromé ZUŠ s.r.o.
Krnov a od 1. září 2003 samostatně pod
hlavičkou Spolku příznivců albrechtické
výtvarky.
Vede žáky k zvládání různých
výtvarných technik, vzbuzuje u nich zájem o
všechno pěkné. Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Back To Top