Pan starosta Města Albrechtic, ředitel základní školy pan Karel Knapp, třídní učitelé žáků 9. tříd paní Věra Mertová a pan Karel Handlíř se ve spolupráci se zástupci SPOZ Město Albrechtice a předsedkyně SRPDŠ při ZŠ paní Miluši Kaletové slavnostně rozloučili s vycházejícími žáky.

Pan starosta Petr Šolc

Jako památku na závěrečné setkání v obřadní síni MěÚ předal pan starosta každému z budoucích studentů středních škol a odborných učilišť pamětní list. V projevech starosty i ředitele, za doprovodu varhan, zazněly slova uznání za to, co převážná většina vycházejících žáků vykonala ve prospěch školy i města.

Na závěr se všichni zúčastnění zapsali do pamětní knihy. Hodně štěstí všem.

Musíme se tvářit vážně...

Předsedkyně SRPDŠ a třídní učitelé

To už znamená opravdu konec...

Back To Top