se vrátili do časů středověkých horníků, zlatokopů, kteří si museli tvrdou prací vydělávat na živobytí.
Prožili zajímavý den ve Zlatých Horách a okolí, kde se v pondělí 20. června zúčastnili zábavné soutěžní hry „Hrátky s historií“. Nešlo o vítězství, ale nevšední formu ověřování znalostí z historie středověkého dolování. Tříčlenné družstvo ve složení Lukáš Anton, Matěj Hlaváček, Michal Fiebrich si muselo vlastnoručně vyrobit mince, znak cechu a také dobové kostýmy.
V plné kráse...
Soutěž byla zahájena před zlatohorskou radnicí. Poté čekaly na „zlatokopy“ zajímavé úkoly. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných v okolí náměstí odpovídali na otázky týkající se dolování zlata, stříbra a života ve středověkém městě. Museli také poznat dobové mince, některé exponáty v muzeu a odhalit historickou osobnost. Po cestě ještě zjišťovali údaje o historii i současnosti Zlatých Hor a vymýšleli básničku o zlatokopovi.
Chvíle soustředění...
Odpoledne se všichni přesunuli do zlatorudných mlýnů na řece Olešnici. Prohlédli si nejdříve s průvodcem dva dřevěné sruby se stroji poháněnými vodními koly. Jeden na drcení zlaté rudy a druhý určený k jejímu mletí. Následovala ukázka tzv. „rýžování.“ Jemný písek se propíral na zvláštní pánvi, kde se na dně usazovalo vytoužené zlato v podobě tzv. zlatinek. I naše družstvo využilo příležitosti k rýžování. Zlatinky
se však na pánvi neobjevily, ale dobrý pocit nám vynahradila krásná okolní příroda
a pěkné umístění v celkovém hodnocení dosažených bodů – žetonů.
Hra byla ukončena vyhlášením výsledků a posezením u táboráku.

Taťána Kurečková

Back To Top