Vystoupení žáků Základní umělecké školy z Města Albrechtic bude provázet oslavy 68. výroční Dne osvobození. K uctění památného dne zve na pondělí 6. května 2013 od 15.30 na náměstí ČSA všechny občany Město Město Albrechtice.

Back To Top