Neděle 11. června je dnem oslav 300. výročí kostela v polské Opawicy. Zahájení je plánováno na 12.00. Součástí oslav je i prohlídka Linhartovského zámku a koncert Chóru „Talis Cantus“ z Otmuchova i Nysy v jeho prostorách. Bližší informace na
http://www.opawica.glubczyce.info .

Back To Top