„Pěkně pozdravíme, děti. Jestlipak víte, kam jsme přišli?“ Paní učitelka Zdenka Závodná provázela v úterý dopoledne nejmenší žáky školou, ukazovala a vysvětlovala.

Jestli si její svěřenci z I. A občas nebyli jisti kde jsou, jednu místnost poznali ihned. Podle bonbonů. Od kamarádů z „béčka“ věděli, že je pan zástupce novým školákům na uvítanou ve své kanceláří rozdává.

Každý si měl vzít tři. Jestli se někdo přepočítal, to nevíme. Moc dobrot ale v krabičce nezůstalo.

Pan zástupce si musí koupit nové. Co kdyby zase přišla nějaká vzácná návštěva?

Někteří se cítili hned jako doma...

Back To Top