Olympiáda z mateřského jazyka probíhá každoročně v prosinci, ani tento školní rok nebyl výjimkou. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem dvacet žáků, dvanáct deváťáků a osm osmáků. Nejdříve se trápili s úkoly z mluvnice a slohu. Jako vždy museli odhalit souvětí, které ukrývalo dva různé výklady, museli poznat nevhodné užití vztažného zájmena svůj, spočítat vedlejší věty příslovečné časové a předmětné a následně je změnit na větný člen atp. Nejvíce si ovšem vylámali zuby na slově blahobyt, většinou nebyli schopni odhalit jeho rozličné významy podle užití v kontextu. A třešničkou na dortu byla samozřejmě slohová práce. Za šedesát minut museli všichni zúčastnění zvládnout téma Na listopadu se mi líbí/nelíbí… Se všemi nástrahami obou zadání si jednoznačně nejlépe poradila Petra Kováčová z 9. A, druhé postupové místo obsadila Marie Vojkůvková z 9. B a náhradníkem do okresního kola se stává bronzový Alex Divitaris z 9. A. Moc gratulujeme nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím, oceňuji zejména vysokou kvalitu slohových prací. Udržte si lásku k českému jazyku i v budoucnosti!

Back To Top