V předvánočním týdnu se sešlo celkem dvanáct největších odborníků na mateřský jazyk z řad žáků  našich osmých a devátých tříd, aby se utkali ve školním kole olympiády. Jako každý rok na ně čekaly složitě formulované úkoly, které prověřily jejich gramatické a slohové znalosti, rozsah slovní zásoby a spisovatelské nadání.

Letos museli účastníci prokázat, že rozpoznají a přesně pojmenují všechny způsoby tvoření slov, jsou schopni použít mnohoznačný slovní tvar děl v různých kontextech, odstraní dvojznačnost i špatnou interpunkci ve větě či přiřadí ukázku k funkčnímu stylu a svou volbu doloží konkrétním charakteristickým znakem. Ani tentokrát nechyběla česká pořekadla a přísloví, soutěžící je měli opravit. Dnes už snad všichni vědí, že pod svícnem není nakapáno voskem, nýbrž je tam tma. Tento frazém totiž dělal dětem největší problém.

Zadání slohového útvaru znělo Tomu říkám překvapení, mělo mít rozsah 30 řádků a bodovala se originalita, plynulost textu a samozřejmě také jazyková správnost. Se slohovou prací se nejlépe popasovala Aneta Poláchová, jazykovou část ovládla Natálie Řezáčová, nicméně celkovou vítězkou se stala Ester Bartoňová z 9. A. Do okresního kola ji z druhého místa doprovodí Natálie Řezáčová z 9. B a náhradníkem se se svou pomyslnou bronzovou medailí stává Jakub Návrat z 9. A. Děkuji všem zúčastněným za snahu a gratuluji vítězům. Snad se bude děvčatům stejně dařit i v únoru v Krnově.

Foto a text Renata Doležalová

Back To Top