Dne 14. prosince soutěžilo 26 žáků 8. a 9. tříd o postup do okresního kola
Olympiády v českém jazyce. Každý mohl získat maximálně 20 bodů. Nejvyššího
počtu, celkem 18 bodů, dosáhla Kateřina Žáková z 8. B a postupuje spolu se
Sylvií Jurečkovou, která získala 16 bodů, do okresního kola. Oběma k postupu
blahopřejeme. (Marie Klimešová, vyuč. JČ)

Back To Top